Privatlivspolitik - Pandektes

PrivatlivspolitikOpdateret 4. marts, 2024

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Pandektes ApS

CVR 43620002

B!NGS Vesterbrogade 149, Bygning 12, 5. sal

1620 København V, Danmark

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via [email protected].

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig, jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

Email: [email protected]

Telefon: +45 2428 9098

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, jobtitel, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er vores legitime interesse i at udvikle vores kunderelationer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, samt vores legitime interesse i administration af kundeforhold, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du bruger vores platform indsamler vi oplysninger om din aktivitet til analytiske og statistiske formål. Disse oplysninger indsamles både til optimering af produktudviklingen, samt med henblik på at kunne præsentere dem for brugeren som en del af tjenesten. Dette inkluderer oplysninger om hvor meget brugeren anvender den kunstige intelligens, herunder hvor meget brugeren spørger og hvor meget de får tilbage af svar. Vi indsamler ikke indholdet af spørgsmålene og svarerne.

Interaktioner på hjemmeside

Vi indsamler oplysninger om din browseraktivitet til analytiske og statistiske formål såsom testning af konverteringsrater og eksperimentering med nye produktdesigns. Dette inkluderer for eksempel versionerne af din browser og dit operativsystem, din IP-adresse, hvilke websteder du har besøgt og hvor lang tid de tog at indlæse, samt hvilket websted der henviste dig til os. Hvis du har en konto og er logget ind, er disse webanalyse data knyttet til din IP-adresse og brugerkonto, indtil din konto ikke længere er aktiv. De webanalyser, vi bruger, er yderligere beskrevet i vores cookie-politik.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. I forbindelse hermed behandler vi din e-mail adresse.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende mails til de tilmeldte med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, opdateringer på platformen, nyheder fra virksomheden, eller andet relevant indhold.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Der kan læses yderligere om dette i vores licensvilkår.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. Se en liste af disse nedenfor.

Tredjelande

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. Ved overførsel af dine personoplysninger til databehandlere i tredjelande, der behandler personoplysninger efter Pandektes instruks, vil det som udgangspunkt være i overensstemmelse med EU-US Data Privacy Framework, som overførselsgrundlag. Du har ret til at anmode om indsigt heri.

Behandlingssikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. Bemærk visse særlige regler og retningslinjer angående opbevaring og sletning i ovenstående afsnit om behandlingsaktiviteter.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med udvikling af eksisterende eller potentielle kundeforhold, opbevares så længe de er relevante for den eksisterende eller potentielle kunderelation og for en yderligere periode på op til seks måneder.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale opbevares i fem år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon 33 19 32 00

E-mail [email protected]